Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueeseen kuuluvalla Sandfjärdenin  ranta-alueella on aloitettu virkistyskäyttöpalveluiden kehittäminen. Lisätietoa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen verkkosivuilta.