Pikkala-Marsuddenin osayleiskaava on hyväksytty Siuntion kunnanvaltuustossa 25.5.2020 äänestyksen jälkeen (16-11). Kaava sisältää uuden tieyhteyden ja kevyen liikenteen väylän Slussenista kantatielle Kelan liittymään.