Siuntion kunnan tekninen lautakunta on 18.8.2020 kokouksessaan hyväksynyt Störsvikin uimarannan alueen yleissuunnitelman.

Luonnosvaiheen jälkeen yleissuunnitelmaa on päivitetty ja siihen on tehty seuraavat muutokset:

  • Kierrätyspistettä ei siirretä suunnittelualueen sisällä.  Pisteelle suunnitellaan uusi sijainti Sunnanvik-Störsvik -tieyhteyden varrelle
  • Kioski ja saunavaraus muutettu uimarantapalveluiden varaukseksi
  • Alueen länsipäähän lisätty varaus kuntoportaille
  • Roskisten määrää lisätty uimaranta-alueella
  • Uimaranta-alue merkitty suunnitelmaan
  • Polulle sijoitettavan penkin paikkaa on siirretty
  • Selitysosaan lisätty maininta, että alueen valaistussuunnittelussa huomioidaan valon suuntaaminen

Ensimmäisiä maisemointiin liittyviä toimia saatetaan tehdä jo tämän vuoden puolella.