Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymän asemasta osana eteläisen Siuntion liikennejärjestelyjä on laadittu muistutus teemayleiskaavaluonnosten liikenneteemaan sekä kannanotto kunnan maankäytön kehityskuvan uudistamiseen.

Nämä kolme toimea:

  • aloite tasoliittymän turvallisuuden parantamiseksi korjaustoimin
  • muistutus teemayleiskaavaluonnosten liikenneteemaan
  • kannanotto maankäytön kehityskuvan uudistamiseen

pyrkivät siihen, että Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien liittymä pysyy jatkossakin yhtenä kantatien liittymistä - myös kantatien parannustoimien jälkeen.