Pitkään paperilla ollut suunnitelma tieyhteydestä Störsvikistä Sunnanvikiin on ottanut yhden askeleen eteenpäin, kun mittamiehet tulivat kesällä kartoittamaan tielinjauksen maastoa.

Kadun rakentaminen on sidoksissa Sunnanvikin eritasoliittymän aikatauluun. Seuraavaksi odotellaan eritasoliittymän tiesuunnitelman valmistumista.