Asukasyhdistys on parin viime vuoden aikana useampaan kertaan osallistunut kunnan kanssa keskusteluun Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Viime vuoden lopulla Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen vaikutuspiirissä olevista tahoista koottiin ryhmä, joka yhteisesti laati Siuntion kunnan tekniselle lautakunnalle aloitteen Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen parantamisesta nopealla aikataululla korjaustoimin. Aloite on helmikuun lopulla käsitelty teknisessä lautakunnassa. Aloite ja lautakunnan vastaus on luettavissa kunnan Saapuneet kuntalaisaloitteet -verkkosivulta.