Asukasyhdistys on edistänyt Störsvikin uimarannan alueen suunnittelua yhteistyössä kunnan kanssa kolmen vuoden ajan ja nyt tekninen lautakunta on asettanut Störsvikin uimarannan alueen yleissuunnitelman nähtäville 21.4.- 4.5.2020 väliseksi ajaksi. Asiakirjat löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Yleissuunnitelma kokoaa yhteen alueen parantamiseksi tehdyt ehdotukset ja määrittää lähiajan tavoitetilan, johon parannustoimilla pyritään alueen viihtyvyyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Yleissuunnitelma selkeyttää rannan kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä. Uimarannan lisäksi entisen päiväkodin viereisen peli- ja leikkikentän uudistaminen sekä Slussenin rantaniityn kunnostaminen ovat osana suunnitelmaa. Nyt laaditun yleissuunnitelman avulla kunnan on helpompi sekä aikatauluttaa että budjetoida tarvittavat toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi. Yleissuunnitelma palvelee myös asukasyhdistyksen toimintaa.

Yleissuunnitelmassa maastollisten maisemointien lisäksi selkeytetään alueen liikennejärjestelyjä, pysäköintiä sekä kävely- ja ulkoilureittejä. Alueelle lisätään ilmoitustauluja ja roska-astioita. Kulkureittejä ja polkuja parannetaan sekä rakennetaan portaita ja lammen länsipäähän pitkospuut. Uimarannan kaakkoiskulmaan tehdään invapaikoitus ja esteetön kulku uimarannalle sekä pysäköintipaikka pelastusajoneuvolle. Lammen länsipään käytettävyyttä parannetaan ryteikön raivauksin ja maisemoinneilla. Lammen eteläreunan polulle asennetaan maastoon ja maisemaan sopivat valaisimet. Uimarannan läheisyydestä varataan myös tila mahdolliselle saunalle, WC:lle ja kioskille.

Yleissuunnitelma ulottuu myös entisen päiväkodin viereiselle peli- ja leikkikentälle, joka uudistetaan lähiliikuntapaikaksi sekä alueen viihtyvyyttä parannetaan istutuksin. Lähiliikuntapaikalla varataan omat istutuksilla erotetut tilat eri ikäisille lapsille ja nuorille. Lähiliikuntapaikalta rakennetaan uusi yhteyspolku lampea kiertävälle polulle. Näin uimaranta ja lähiliikuntapaikka yhdistyvät laajemmaksi virkistysalueeksi alueen asukkaille.

Edellisten lisäksi yleissuunnitelmassa varataan uusi paikka kierrätyspisteelle sekä kunnostetaan rantaniittyä Slussenin puolella.

Kokonaisuutena yleissuunnitelmassa on hyvin huomioitu asukasyhdistyksen esittämät parannukset sekä jäsenistön yhdistykselle viestittämät ehdotukset ja toiveet.

Nyt laadittu yleissuunnitelma mahdollistaa alueen parannustoimien toteuttamisen vaiheittain.