Kunnan kaavoitustoiminta on edennyt koronatilanteesta huolimatta. Yleiskaavan uudistuksesta ensimmäisten neljän teeman luonnokset ovat julkisesti nähtävillä 15.8.2020 asti (aikaa jatkettu 9.4.2020). Asiakirjat löytyvät sähköisenä kunnan verkkosivuilta:

Teemayleiskaava - Etusivu
Teemayleiskaava - Liikenne
Teemayleiskaava - Arvokkaat kallioalueet
Teemayleiskaava - Kulttuurihistorialliset alueet
Teemayleiskaava - Luonnon- ja ympäristönsuojelu

Uudistettavan yleiskaavan tavoitteena on ohjata maankäytön suunnittelua ja rakentamista Siuntion kunnan alueella.

Esimerkkejä Störsvikin alueen kaavamerkinnöistä

Liikenteen kaavasta löytyvät Sunnanvikin ja Kelan eritasoliittymiin johtavat uudet yhdystiet, eritasoliittymien yhteyteen suunnitellut lähipalvelut ja joukkoliikenteelle suunnitellut kadut Störsvikin alueella.

Arvokkaat kallioalueet kaavasta löytyy Störsvikin pohjavesialue ja kuvaus siihen liittyvistä rajoituksista.

Kulttuurihistorialliset alueet kaavasta löytyvät Störsvikin alueen muinaisjäännökset ja alue, jolla ympäristö säilytetään.

Luonnon- ja ympäristönsuojelu kaavasta löytyvät Kopparnäs-Störsvikin virkistys- ja luonnonsuojelualueen ulkopuolelta valtakunnallisesti tärkeä lintualue, maakunnallisesti tärkeitä lintujen kerääntymisalueita ja luonnonympäristön kannalta tärkeitä kohteita.